Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Informujemy, że projekt VA MV/BB/PL  nr 161 pn. „Odkrywanie wspólnego dziedzictwa kulturowego poprzez poznawanie historii regionu – propagowanie wiedzy, wymiana doświadczeń, aktywizowanie mieszkańców pogranicza i podnoszenie atrakcyjności turystycznej” przygotowany wspólnie przez Miasto Schwedt (Muzeum w Schwedt) i Uniwersytet Szczeciński (Zespół Dworsko-Parkowy w Kulicach) decyzją Komitetu Monitorującego Euroregionu Pomerania otrzymał dostał dofinansowanie ze środków Interreg V A oś priorytetowa Natura i Kultura. Wartość projektu, którego partnerem wiodącym jest miasto Schwedt wynosi 0,973 mln Euro. Projekt obejmujący prace inwestycyjne w Muzeum w Schwedt oraz w ośrodku uniwersyteckim w Kulicach będzie realizowany w latach 2019-2021. W programie projektu zaplanowano kilkanaście wydarzeń w Schwedt i w Kulicach – wykłady i towarzyszące im sesje posterowe, wystawy, wycieczki plenerowe, warsztaty i inne.

Okres przygotowawczy:

 

http://kulice.usz.edu.pl/prezentacja-projektu-osrodka-w-kulicach-z-miastem-schwedt/

http://kulice.usz.edu.pl/dofinansowanie-ze-srodkow-interreg-v-a/

 

2020:

 

http://kulice.usz.edu.pl/wizyta-u-partnera-wiodacego-w-schwedt-oder/

http://kulice.usz.edu.pl/spotkanie-z-partnerem-wiodacym-w-muzeum-tytoniu-w-vierraden/

http://kulice.usz.edu.pl/w-kulicach-trwa-remont-w-ramach-projektu-int-161-kulice-schwedt/

http://kulice.usz.edu.pl/postepy-w-realizacji-projektu-int161-schwedt-kulice/

http://kulice.usz.edu.pl/dawna-synagoga-w-schwedt-nowym-miejscem-edukacji-projekt-int161/

 

2021:

 

http://kulice.usz.edu.pl/remont-osrodka-w-kulicach-oczami-kuriera-szczecinskiego/

http://kulice.usz.edu.pl/remont-dworku-w-zimowej-scenerii-w-ramach-projektu-int161-kulice-schwedt/

http://kulice.usz.edu.pl/nowosci-z-placu-budowy-naszego-partnera-muzeum-miejskiego-w-schwedt-oder/

http://kulice.usz.edu.pl/postepy-w-remoncie-kulickiego-dworku/

http://kulice.usz.edu.pl/nowosci-z-placu-budowy-w-schwedt/

http://kulice.usz.edu.pl/projekt-int-161-schwedt-kulice/

http://kulice.usz.edu.pl/otwarcie-sali-seminaryjnej-w-muzeum-w-schwedt-oder/

http://kulice.usz.edu.pl/spotkanie-z-partnerem-wiodacym-w-kulicach-w-ramach-projektu-int161/