• 05 PAŹ 20
  Spotkanie z Partnerem Wiodącym w Muzeum Tytoniu Vierraden

  Spotkanie z Partnerem Wiodącym w Muzeum Tytoniu Vierraden

  W dniu 18 września 2020r., odbyło się kolejne spotkanie partnerów projektu INT161 Odkrywanie wspólnego dziedzictwa kulturowego poprzez poznawanie historii regionu – propagowanie wiedzy, wymiana doświadczeń, aktywizowanie mieszkańców pogranicza i podnoszenie atrakcyjności turystycznej. Tym razem mieliśmy okazję spotkać się w Muzeum Tytoniu Vierraden. Spotkanie prowadziła firma zarządzająca projektem: Complan Doradztwo Komunalne z Poczdamu. Omówiono bieżącą sytuację projektu w związku z epidemią COVID, zmiany harmonogramu oraz przedłużenie terminu projektu. W spotkaniu ze strony niemieckiej uczestniczyły: p. Daniela Müller z Działu Planowania Rozwoju i Promocji, Promocji Kultury i Sztuki; p. Paula Horn i p. Sabine Pozdorecz z Działu Planowania Miasta Schwedt; p. Anke Grodon z Muzeum Miejskiego w Schwedt oraz p. Marzena Wazińska i p. Karin Stockfisch z Muzeum Tytoniu Vierraden. Firmę Complan reprezentowali: p. Jowita Niklaus oraz p. William Neugebauer. Ośrodek w Kulicach US reprezentowali p. Jolanta Libront i p. Sławomir Szafrański. Podczas zebrania zaplanowano konferencję prasową na temat projektu w dniu 5 listopada w Szczecinie, z udziałem władz miasta Schwedt i Uniwersytetu Szczecińskiego. Kolejne spotkanie partnerów odbędzie się 19-ego listopada w Kulicach.

   

  Am 18. September 2020 fand ein weiteres Treffen der INT161-Projektpartner statt. Entdeckung des gemeinsamen Kulturerbes durch Erleben der Regionalgeschichte–Vermittlung des Wissens, Erfahrungsaustausch, Einbeziehung der Einwohner des Grenzraumes, Steigerung der touristischen Attraktivität. Diesmal hatten wir die Gelegenheit, uns im Tabakmuseum Vierraden zu treffen. Die Führung des Treffens übernahm die Projektleitung Complan Kommunalberatung aus Potsdam. Die aktuelle Situation des Projekts im Zusammenhang mit der COVID-Epidemie, die Änderungen im Zeitplan und die Verlängerung der Projektfrist wurden abgestimmt. An dem Treffen von deutscher Seite nahmen teil: Frau Daniela Müller von der Abteilung Entwicklungsplanung und Förderung, Kultur- und Kunstförderung, Frau Paula Horn und Frau Sabine Pozdorecz von der Abteilung Stadtplanung Schwedt, Frau Anke Grodon vom Stadtmuseum in Schwedt und Frau Marzena Wazińska und Karin Stockfisch vom Tabakmuseum Vierraden. Complan wurde vertreten durch: Frau Jowita Niklaus und Herrn William Neugebauer. Das Zentrum in Kulice US, wurde von Frau Jolanta Libront und Herrn Sławomir Szafrański vertreten. Während des Treffens wurde eine Pressekonferenz zum Projekt am 5. November in Szczecin geplant, an der die Stadtverwaltung Schwedt und die Verwaltung der Szczeciner Universität teilnehmen. Das nächste Partnertreffen findet am 19. November in Kulice statt.

  https://www.schwedt.eu/de/stadtmuseum/interreg-va/422678

 • Kim jesteśmy?

  Międzynarodowy Ośrodek Badań Interdyscyplinarnych (MOBI) Uniwersytetu Szczecińskiego usytuowany jest we wsi Kulice, na terenie gminy Nowogard, w odległości ok. 70 km od Szczecina.
  Czytaj więcej
 • Misja

  MOBI zajmuje się wymianą naukową, transferem wiedzy oraz edukacją społeczną na pograniczu polsko-niemieckim oraz w szerszym kontekście międzynarodowym, szczególnie w regionie Bałtyku.
  Czytaj więcej
 • Cele

  MOBI prowadzi interdyscyplinarne projekty naukowy i organizuje konferencje, warsztaty, szkoły letnie, debat oraz wydarzenia kulturalne i artystyczne.
  Czytaj więcej