KIM JESTEŚMY?

94
95
98

Międzynarodowy Ośrodek Badań Interdyscyplinarnych (MOBI) Uniwersytetu Szczecińskiego w Kulicach (wcześniej znany pod nazwą Ośrodka Konferencyjno-Edukacyjnego) usytuowany jest we wsi Kulice, na terenie gminy Nowogard, w odległości ok. 70 km od Szczecina. Ośrodek mieści się we wnętrzach zabytkowego dworu Bismarcków, przekazanego w 2002 roku Uniwersytetowi Szczecińskiemu.

Do zespółu dworsko-parkowego należy stary park o powierzchni ponad 8 ha, na którym znajdują się dwa obiekty, XIX-wieczny dwór oraz XIX-wieczna stodoła. Budynki i park są wpisane do rejestru zabytków i otoczone opieką konserwatorską. Ośrodek w Kulicach zajmuje się organizacją międzynarodowych konferencji naukowych, seminariów, warsztatów, debat i szkoleń dla zróżnicowanego grona odbiorców – uczelni wyższych, szkół, instytucji kultury, stowarzyszeń, samorządów i innych podmiotów. Prowadzi również działalność usługową – wynajem pomieszczeń na spotkania biznesowe i komercyjne, organizację uroczystości okolicznościowych i rodzinnych oraz noclegi indywidualne.