Między dwoma Uniwersytetami - pogranicze bez granic
Zwischen zwei Universitäten Grenzland ohne Grenzen

Uniwersytet Szczeciński, Zespół Dworsko-Parkowy w Kulicach od 1 czerwca 2017 r. realizuje projekt „Między dwoma uniwersytetami – pogranicze bez granic” finansowany z Funduszu Małych Projektów Interreg VA (wartość projektu 28 575,00 EUR). Partnerem projektu jest Instytut Historii Uniwersytetu w Greifswaldzie. Kierownikiem projektu jest dr Paweł Migdalski z Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych US. Projekt zakłada przeprowadzenie czterech polsko-niemieckich wydarzeń: dwóch wypraw studenckich, które mają zainicjować współpracę między studentami IHiSM US a HI EMAU oraz dwóch międzynarodowych konferencji, które odbędą się w Zespole Dworsko-Parkowym w Kulicach.

Wizyta studentów z Greifswaldu w Szczecinie, 6-7.06.2017 r. (zobacz relację na facebook’u)

Konferencja „Reformacja na Pomorzu Zachodnim”,  8-9.12.2017 r.

Wizyta studentów ze Szczecina w Greifswaldzie, 12.12.2017 r.

Konferencja „Pomorze w strefie Bałtyku w średniowieczu”, 18-19.01.2018 r.

    • 05 PAŹ 20
    Spotkanie z Partnerem Wiodącym w Muzeum Tytoniu Vierraden

    Spotkanie z Partnerem Wiodącym w Muzeum Tytoniu Vierraden

    W dniu 18 września 2020r., odbyło się kolejne spotkanie partnerów projektu INT161 Odkrywanie wspólnego dziedzictwa kulturowego poprzez poznawanie historii regionu – propagowanie wiedzy, wymiana doświadczeń, aktywizowanie mieszkańców pogranicza i podnoszenie atrakcyjności turystycznej. Tym razem mieliśmy okazję spotkać się w Muzeum Tytoniu Vierraden. Spotkanie prowadziła firma zarządzająca projektem: Complan Doradztwo Komunalne z Poczdamu. Omówiono bieżącą sytuację