Struktura, proces, czas – Dworek Kulice
  • 08 LIP 16
  • 0
  Struktura, proces, czas

  Struktura, proces, czas

  Warunki geologiczne częścią dziedzictwa przyrodniczego regionu Ziemi Nowogardzkiej. Tematyka drugiego spotkania w cyklu – skierowanego przede wszystkim do społeczności lokalnej i miłośników tematyki regionalistycznej – będzie dotyczyła bogactwa geologicznego ziemi nowogardzkiej oraz jego walorów edukacyjno-turystycznych.

  Leave a reply →

Photostream