• 08 LIP 16
    • 0
    Struktura, proces, czas

    Struktura, proces, czas

    Warunki geologiczne częścią dziedzictwa przyrodniczego regionu Ziemi Nowogardzkiej. Tematyka drugiego spotkania w cyklu – skierowanego przede wszystkim do społeczności lokalnej i miłośników tematyki regionalistycznej – będzie dotyczyła bogactwa geologicznego ziemi nowogardzkiej oraz jego walorów edukacyjno-turystycznych.

    Leave a reply →

Photostream