• 26 LIP 19
  Śladami ponadgranicznego średniowiecznego dziedzictwa Pomorza

  Śladami ponadgranicznego średniowiecznego dziedzictwa Pomorza

   

  W ramach międzynarodowego projektu pt. Ponadgraniczne średniowieczne dziedzictwo Pomorza / Grenzübergreifendes mittelalterliches Erbe Pommerns (FMP-0268-19), realizaowanego przez Ośrodek Konferencyjno-Edukacyjny US w Kulicach z Instytutem Historii Uniwersytetu w Greifswaldzie we współpracy z Instytutem Historii i Stosunków Międzynarodowych w dniach 12-14 czerwca 2019 r., odbyła się wspólna polsko-niemiecka wyprawa studyjna śladami pomorskiego gotyku. Trasa wiodła przez Stralsund (jedyne pomorskie miasto wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO), Greifswald, Stargard oraz Szczecin.

  W wyprawie uczestniczyli studenci historii, stosunków międzynarodowych, archeologii, studiów nad wojną i wojskowością z Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych US; historii z Instytutu Historii Uniwersytetu w  Greifswaldzie oraz grono uczennic z klasy humanistycznej z IV Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie. Włączenie uczniów do projektu, którego podstawą był wniosek przygotowany podczas zajęć ze studentami III roku kierunku media i cywilizacja, miało na celu ukazanie potencjalnym przyszłym studentom potencjału edukacyjnego US, między innymi możliwości współpracy międzynarodowej oraz realizacji projektów dydaktycznych i studenckich. Miało także stanowić zachętę do poznawania swojej małej pomorskiej ojczyzny.

   

  Kolejnym celem projektu było zacieśnienie istniejących już kontaktów Uniwersytetu Szczecińskiego i Uniwersytetu w Greifswaldzie oraz nawiązanie relacji między obiema grupami studenckimi, co może stanowić w przyszłości podstawę dla rozwoju współpracy w regionie. Trzydniowe spotkanie miało zatem przyczynić się do pokonania barier mentalnych, językowych i społeczno-kulturowych.

  Uczestnicy trzydniowej transgranicznej wyprawy poznali najciekawsze obiekty związane z kulturą dawnego księstwa pomorskiego, między innymi wybitne przykłady gotyckich obiektów sakralnych: kościoły w Stralsundzie, Greifswaldzie, Stargardzie i Szczecinie oraz ruinę opactwa w Eldenie.

  Ważnym elementem wyprawy były odwiedziny na partnerskiej uczelni: spotkanie z prof. dr hab. dr h.c. Michaelem Northem, dyrektorem Instytutu Historii, który przywitał grupę w języku polskim, zwiedzanie starego kampusu – Instytutu Historii pod kierunkiem dr Hielkego van Nieuwenhuizego (Instytut Historii, Uniwersytet w Greifswaldzie), osiemnastowiecznego Budynku Głównego z barokową aulą i karceru w dziewiętnastowiecznym Auditorium Maximum. Duże wrażenie na uczestnikach projektu zrobiły zbiory muzeów w Stralsundzie, a zwłaszcza Pomorskiego Muzeum Krajowego w Greifswaldzie z jego galerią obrazów. Ostatniego dnia uczestnicy wzięli udział w grze miejskiej w Stargardzie, przygotowanej przez tamtejsze Muzeum Archeologiczno-Historyczne. Rywalizację w grupach mieszanych wygrała ekipa złożona z dwóch szczecińskich licealistek i studenta z Greifswaldu. Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe.

  W wyjeździe udział wzięli pracownicy naszej uczelni – dr hab. Marcin Majewski, prof. US (kierownik Katedry Archeologii), który z fenomenalną erudycją relacjonował najnowszy stan badań nad średniowieczem pomorskim z punktu widzenia historii sztuki i archeologii, oraz tłumaczka mgr Joanna Paśnicka-Stopa.

  Bardzo dziękuję wszystkim partnerom projektu za pomoc przy jego organizacji – Instytutowi Historii z Greifswaldu, zwłaszcza dyrektorowi prof. M. Northowi i Doreen Wollbrecht, oraz pracownikom IV Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie – dyrektorowi Januszowi Olczakowi i Aleksandrze Gąsiorowskiej- Dulibie, nauczycielce języka polskiego.

   

  Należy sobie życzyć, aby takie projekty, najlepiej wpisane w programy poszczególnych kierunków studiów, stały się nieodłącznym elementem dydaktyki akademickiej i stanowiły obowiązkowy element tak bardzo potrzebnego na polskich uczelniach, w tym na US, tygodnia projektowego, w którym nie ma zajęć dydaktycznych, a studenci są zobowiązani do uczestnictwa w różnych przedsięwzięciach, takich jak warsztaty, wyjazdy studyjne, badania terenowe.

  dr Paweł Migdalski – koordynator naukowy projektu

   

   

  Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w Euroregionie Pomerania).

   

  Dieses Projekt wird durch die Europäische Union aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung unterstützt (Fonds für kleine Projekte im Rahmen des Kooperationsprogramms Interreg V A Mecklenburg-Vorpommern/Brandenburg/Polen in der Euroregion Pomerania).

   

 • Kim jesteśmy?

  Ośrodek Konferencyjno-Edukacyjny Uniwersytetu Szczecińskiego usytuowany jest we wsi Kulice, na terenie gminy Nowogard, około 70 km od Szczecina.
  Czytaj więcej
 • Misja

  Uniwersytet Szczeciński, jako humanistyczna uczelnia wyższa, stara się w pełni wykorzystywać swój interdyscyplinarny potencjał i możliwości.
  Czytaj więcej
 • Cele

  Celami działalności Ośrodka w Kulicach jest prowadzenie edukacji społecznej, wymiany naukowej, transferu wiedzy oraz aktywność komercyjna.
  Czytaj więcej