• 02 PAŹ 20
  Lisaweta von Zitzewitz (1952-2020)

  Lisaweta von Zitzewitz (1952-2020)

  Z wielkim żalem przyjęliśmy informację o śmierci

  Lisawety von Zitzewitz

  (1952-2020)

   

  Lisaweta von Zitzewitz pochodziła ze starego rodu pomorskiego. Studiowała rusycystykę, filologię angielską i pedagogikę w Berlinie i w Hamburgu. W 1977/78 r.  odbyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 80. XX w. była cenioną w Polsce i w Niemczech dziennikarką. W 1992 r. ukazał się przewodnik o Polsce autorstwa L. v. Zitzewitz – 5 mal Polen (Pięć razy Polska). W 1994 r. dr Philipp von Bismarck powierzył jej plan przekształcenia dawnej siedziby rodowej w Kulicach w Akademię Europejską, na wzór Akademii Bałtyckiej w Lubece. Po remoncie dworu, ze środków niemieckich i polskich, Akademia Europejska Kulice-Külz rozpoczęła działalność we wrześniu 1995 r. Pod kierunkiem L. v. Zitzewitz Kulice stały się znaczącym miejscem debat i spotkań polsko-niemieckich, z  udziałem badaczy z obu krajów. Dzięki jej zaangażowaniu w Kulicach zorganizowano liczne wydarzenia z udziałem pomorskich historyków, amatorów i dziennikarzy, które były adresowane do mieszkańców Nowogardu i okolic. Tematyka spotkań Akademii Europejskiej koncentrowała się na różnych aspektach stosunków polsko-niemieckich, dziejów Pomorza, czy edukacji politycznej (lista konferencji kulickich poniżej). L. v. Zitzewitz redagowała Zeszyty Kulickie (lista poniżej), których ostatni numer ukazał się w 2020 r. W 2002 r., ze względu na problemy ekonomiczne Akademii, dwór w Kulicach przejął Uniwersytet Szczeciński i do 2013 r. w ośrodku działalność prowadziły te dwie instytucje. Od 2014 r. Uniwersytet prowadzi ośrodek w Kulicach samodzielnie, kontynuując i modyfikując dotychczasowy program działalności.

  Akademia Europejska Kulice-Külz to dzieło życia Lisawety von Zitzewitz, która odeszła w Berlinie 18 września 2020 r., kilka dni przed 25. rocznicą otwarcia ośrodka w Kulicach.

   

  Pracownicy Zespołu Dworsko-Parkowego Uniwersytetu Szczecińskiego  w Kulicach:

  Sławomir Szafrański

  Teresa Kania

  Krzysztof Kania

  Jolanta Libront

  fot. Robert Ryss

  Konferencje naukowe (wybór) Akademii Europejskiej Kulice-Külz w latach 1996-2012

  1. Bismarckowie na Pomorzu – marzec 1996, we współpracy z Instytutem Historii US
  2. Konferencja naukowa z okazji 100 rocznicy śmierci Otto von Bismarcka – wrzesień 1998, we współpracy z Instytutem Historii US
  3. Początki miasta Słupska – 6.-8.11.1998
  4. Pogranicze polsko-niemieckie. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość – 14.-16.04.2000, we współpracy z Instytutem Historii US
  5. Sąsiedztwo na Pomorzu – 11.-15.05.2000, we współpracy z Ostsee- Akademie w Travemünde
  6. Z dziejów chrześcijaństwa na Pomorzu – 19.-22.10.2000
  7. Pomorze w literaturze po 1945 roku – 11.-14.09.2003
  8. Budujemy pomosty z przeszłości w przyszłość – 20.-24.04.2005
  9. Śladami Theodora Fontane na Pomorzu i w Nowej Marchii – 15.-19.06.2006
  10. Rodzinne Pomorze – dawniej i dziś – 14.-18.09.2006
  11. Niemieckie badania wschodnie i polska myśl zachodnia w ich kontekście historyczno-politycznym. Instytucje – Osoby – Porównania – 8.-9.12.2006, we współpracy z Instytutem Historii Stosunków Międzynarodowych US
  12. Fontane na Pomorzu i jego recepcja w Polsce – 17.-21.05.2007
  13. Deficyt demokracji czy zakłócenia w reprezentacji? – 25.-28.10.2007, we współpracy z Instytutem Politologii i Europeistyki US
  14. W poszukiwaniu nieznanej historii regionu środkowej i dolnej Odry,-5.10.2008.
  15. Tutaj pociąg się zatrzymał…Przesiedlenia przymusowe z Pomorza Zachodniego i na Pomorze Zachodnie w latach drugiej wojny światowej i wkrótce po niej na tle innych migracji przymusowych w XX wieku – 9.-12.10.2008, we współpracy z Instytutem Historii i Stosunków Międzynarodowych US
  16. Sztuka sakralna na Pomorzu – 1.-11.05.2009
  17. W cieniu metropolii. Perspektywy i strategie rozwoju obszarów wiejskich w polsko-niemieckim regionie przygranicznym – 14.-15.05. 2009, we współpracy z Wyższą Szkołą w Neubrandenburg i Regionalną Agendą 21 Zalew Szczeciński
  18. Oddziaływanie rewolucji lat 1848/49 na prowincję Pomorze – 9.-11.10.2009
  19. Rozmowa trzech pokoleń na temat wojny, przesiedleń, integracji, pojednania – 22.-25.10.2009, we współpracy z Instytutem Historii i Stosunków Międzynarodowych US
  20. Spotkania kulickie poświęcone ziemi nowogardzkiej, jej historii, społeczeństwu i kulturze – 6.-7.03.2010
  21. Pomorscy artyści plastycy XX i XXI wieku – 13.-17.05.2010
  22. Wspólna przestrzeń kulturowa po lewej i prawej stronie granicy nad Zalewem Szczecińskim – 27.-31.03.2011
  23. Architektura i architekci na Pomorzu na przestrzeni wieków – 26.-30.05.2011
  24. Kolokwium poświęcone wydaniu cyklu publikacji o zespołach dworskich i dworach na terenie województwa zachodniopomorskiego – 23.-25.09.2011
  25. Pomorze Wschodnie za czasów dynastii Grafitów –-24.10.2011 r.
  26. Wsie i krajobrazy Pomorza Zachodniego w kontekście pruskiej, niemieckiej i polskiej historii – 26.-28.04.2012 r.
  27. Drugie spotkanie kulickie poświęcone dziejom ziemi nowogardzkiej – 3.06.2012
  28. Solidarność jako podstawowa wartość społeczna. Teoria i praktyka solidarnego działania w Polsce i w Niemczech – 14.-16.06.2012, we współpracy z Instytutem Politologii i Europeistyki US
  29. Pierwsza wojna światowa w kontekście stosunków polsko-niemieckich – 13.-15.09.2012 we współpracy z Instytutem Historii i Stosunków Międzynarodowych US

   

  Wybór publikacji (redaktor lub autor) Lisawety von Zitzewitz

  1. Zeszyty Kulickie / Külzer Hefte 1/1999

  Początki miasta Słupska/ Die Anfänge der Stadt Stolp

  2. Zeszyty Kulickie / Külzer Hefte 2

  Z dziejów chrześcijaństwa na Pomorzu/ Aus der Geschichte des Christentums in Pommern

  3. Zeszyty Kulickie / Külzer Hefte 3

  Pommern in der Literatur nach 1945

  4. Zeszyty Kulickie / Külzer Hefte 4

  Pomorze w literaturze po 1945 roku

  5. Zeszyty Kulickie / Külzer Hefte 5

  Rodzinne Pomorze – dawniej i dziś/Heimat Pommern – einst und jetzt

  6. Zeszyty Kulickie / Külzer Hefte 6

  Rozważania nad Pomorzem i Polską w twórczości Theodora Fontane/ Reflexionen über Pommern und Polen im Werk Theodor Fontanes

  7. Zeszyty Kulickie / Külzer Hefte 7

  Deficyt demokracji czy zakłócenia w reprezentacji?/ Demokratiedefizit oder Repräsentationsstörung?

  8. Zeszyty Kulickie / Külzer Hefte 8

  Oddziaływanie rewolucji lat 1848/49 na prowincję Pomorze/
  Die Revolution 1848/49 in ihren Auswirkungen auf die Provinz Pommern

  9. Zeszyty Kulickie/ Külzer Hefte 9

  Pierwsze Spotkanie Kulickie poświęcone dziejom Ziemi Nowogardzkiej/
  Erste Külzer Begegnung zur Geschichte des Naugarder Landes

  10. Zeszyty Kulickie/ Külzer Hefte 10

  Rodzina Wisniewski ze Słupska. Szkice biograficzne

  11. Zeszyty Kulickie/ Külzer Hefte 11

  Pierwsza wojna światowa w kontekście stosunków polsko-niemieckich

  12. Zeszyty Kulickie/ Külzer Hefte 12

  Pomorze Wschodnie za czasów panowania Gryfitów / Ostpommern zur Zeit der Greifenherrschaft

  13. Zeszyty Kulickie / Külzer Hefte 13

  Dokumente zum Konflikt zwischen der Universität Szczecin/Stettin und der Stiftung Europäische Akademie Külz-Kulice in den Jahren 2002 – 2013

  14. Zeszyty Kulickie / Külzer Hefte 14

  Lisaweta von Zitzewitz, Geschichten aus der Külzerey. Nehmen Sie bitte zur Kenntnis, dass jetzt die Stettiner Universität die Funktionsprinzipien des Objekts in Külz bestimmt …

  15.Zeszyty Kulickie / Külzer Hefte

  Wydanie specjalne z okazji 15-lecia ośrodka konferencyjnego Kulice – Külz. Sonderheft zum 15-jährigen Jubiläum der Tagungsstätte Külz – Kulice

   

  Lisaweta von Zitzewitz (red.),  Zamki i ogrody w województwie zachodniopomorskim 1, Kulice/Kultz, 2013

   

   

 • Kim jesteśmy?

  Ośrodek Konferencyjno-Edukacyjny Uniwersytetu Szczecińskiego usytuowany jest we wsi Kulice, na terenie gminy Nowogard, około 70 km od Szczecina.
  Czytaj więcej
 • Misja

  Uniwersytet Szczeciński, jako humanistyczna uczelnia wyższa, stara się w pełni wykorzystywać swój interdyscyplinarny potencjał i możliwości.
  Czytaj więcej
 • Cele

  Celami działalności Ośrodka w Kulicach jest prowadzenie edukacji społecznej, wymiany naukowej, transferu wiedzy oraz aktywność komercyjna.
  Czytaj więcej