94
img2.1
_DSC8688  K15

Poszukujemy stażysty

Ruszył nabór na „Staże w instytucjach kultury”, czyli niesamowita szansa dla studentów na zdobycie doświadczenia i wzbogacenie swojego CV.

Ośrodek Konferencyjno-Edukacyjny US w Kulicach dołączył do akcji. Od 1 marca do 30 czerwca możemy wprowadzić w tajniki naszej pracy jedną osobę.

Stażysta będzie mógł zapoznać się z organizacją pracy i zarządzaniem instytucją realizującą projekty kulturalne i naukowe. Stażysta zostanie członkiem zespołu przygotowującego wnioski projektowe, pozna zasady pracy w projekcie oraz współpracy z partnerami zagranicznymi i instytucją finansującą. Staż pozwoli także na zapoznanie się z podstawami promocji instytucji kultury oraz jej działalności w mediach.

Plan zajęć na uczelni czy grafik w pracy nie są dla nas przeszkodą – elastycznie ustalimy czas pracy

Zgłoszenia przez stronę NCK do 18 lutego – czekamy na Was!

Wypełniamy formularz podając dane osobowe, a później w pytaniu dotyczącym preferencji dotyczących odbywania stażu podajemy:

Nazwa instytucji: Uniwersytet Szczeciński

Dział/projekt: Ośrodek Konferencyjno-Edukacyjny w Kulicach

Miejscowość: Szczecin

Jeśli macie wątpliwości to kontaktujcie się od razu z opiekunem stażu – Małgorzata Dąbrowska odpowie na wszystkie pytania (91 444 1307 lub malgorzata.dabrowska@univ.szczecin.pl).

Przyjaciół Kulic prosimy o rozpowszechnienie tej informacji.