IMG_7258
IMG_7186
2016 02 20 1656 Kulice

PROGRAM WYDARZEŃ

Program działalności Ośrodka Konferencyjno-Edukacyjnego US oraz
Stowarzyszenia Akademia Kulice w roku akademickim 2016/2017

2 października 2016 r.
Konferencja pt. Niemcy i Polska – sąsiedzi w Europie

Konferencja polsko-niemiecka organizowana przez historyczne Koło Pomorskich Powiatów i Miast z udziałem przedstawicieli niemieckich kół ojczyźnianych oraz zachodniopomorskich powiatów i gmin jak również byłych i obecnych mieszkańców Pomorza.
koordynatorki: Teresa Kania, Margrit Schlegel

12 października 2016 r.
V Popołudniowe spotkania kulickie
Społeczny wymiar archeologii      

Kolejne Popołudniowe spotkanie kulickie poświęcone będzie społecznemu wymiarowi archeologii, jej roli w kształtowaniu postaw obywatelskich oraz możliwości rozwoju w oparciu o archeologiczne dziedzictwo kulturowe. W pierwszej części – referatowej – ukazane zostaną różne doświadczenia naukowców realizujących projekty związane z wykorzystaniem archeologii w promocji regionu. W drugiej – dyskusji panelowej – ukazane zostaną praktyczne formy tych działań w różnych miejscach Pomorza.

współpraca: Katedra Archeologii Uniwersytetu Szczecińskiego
koordynatorzy: dr Agnieszka Matuszewska, dr Paweł Migdalski

16 października 2016 r.
Muzyka we dworze, odsłona III:
Koncert pt. Jesienne muzykowanie… a nam w duszy gra

Chór Kameralny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego pod batutą Iwony Wiśniewskiej-Salamon

współpraca: Fundacja Morze Kultury
koordynatorki: Teresa Kania, dr hab. Iwona Wiśniewska-Salamon, prof. ZUT

21 października 2016 r.
Spotkanie szkoleniowe dla władz Uniwersytetu Szczecińskiego

koordynatorzy: Teresa Kania, Artur Szajewski

listopad 2016 r.
I Kulickie Spotkanie Autorskie – Artur Daniel Liskowacki

Pierwsze z zaplanowanych spotkań z pisarzami Pomorza Zachodniego. A.D. Liskowacki, jeden z najbardziej znanych w kraju literatów naszego regionu, przedstawi swoją najnowszą publikację oraz podzieli się refleksjami na temat powojennej literatury regionu.

współpraca: Biblioteka Miejska im. S. Żeromskiego w Nowogardzie
koordynator: dr Sławomir Szafrański

16 grudnia 2016 r.
Zabawa choinkowa dla dzieci z Kulic

koordynatorzy: Teresa Kania, Krzysztof Kania
współpraca: Rada Sołecka Kulic

 

styczeń 2017
Muzyka we dworze, odsłona IV:
Koncert pt. Noworoczne muzykowanie

Chór Kameralny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego pod batutą Iwony Wiśniewskiej-Salamon

wspólpraca: Fundacja Morze Kultury
koordynatorki: Teresa Kania, dr hab. Iwona Wiśniewska-Salamon, prof. ZUT

styczeń 2017 r.
Seminarium Prasa pogranicza

Spotkanie poświęcone prasie i mediom działającym na pograniczu polsko-niemieckim w ostatnim 25-leciu. Przedstawione zostaną najważniejsze inicjatywy i powiązane z nimi osoby/instytucje. W dyskusji z udziałem dziennikarzy i osób zajmujących się współpracą polsko-niemiecką zostanie podjęta próba bilansu funkcjonowania prasy i mediów na pograniczu.

koordynatorzy: dr Sławomir Szafrański, red. Bogdan Twardochleb

9 lutego 2017 r.
VII Popołudniowe spotkania kulickie
Społeczny wymiar archiwów         

Spotkanie poświęcone będzie społecznemu wymiarowi działalności archiwów państwowych i społecznych oraz innych instytucji pełniących funkcję dokumentującą działania człowieka, jak biblioteki i muzea. W pierwszej części – referatowej zaprezentowane zostaną doświadczenia poszczególnych instytucji, w drugiej podyskutujemy o skuteczności tych działań.

koordynatorka: Małgorzata Dąbrowska

8 marca 2017 r.
Spotkanie integracyjne mieszkanek Kulic z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet

koordynatorka: Teresa Kania

 

15-16 marca 2017 r.
Konferencja pt. Małe ojczyzny Pomorza Zachodniego. Izby pamięci i sale muzealne działające w regionie przy instytucjach kultury (biblioteki, domy lub ośrodki kultury)

Spotkanie poświęcone znaczeniu i roli kolekcji zebranych przez pasjonatów historii regionalnej, odgrywających ważną funkcję w pielęgnowaniu tradycji i pamięci miast oraz miasteczek Pomorza Zachodniego.

koordynator: dr Sławomir Szafrański
współpraca: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

8 kwietnia 2017 r.
Wyprawa studyjna – Miejsca pamięci na Uznamie

Kwiecień uznawany jest tradycyjnie za miesiąc pamięci narodowej. Nawiązując do tej tradycji zapraszamy na wyprawę studyjną do miejsc pamięci na wyspie Uznam: Muzeum Historyczno-Technicznego w Peenemünde i Ośrodka Edukacji i Spotkań Młodzieży Golm.

koordynator: dr Paweł Migdalski
współpraca: Fundacja Ścieżkami Pomorza

maj 2017
Konferencja pt. O śmierci bez przesady – śmierć przez pryzmat kultury

Wszystko, co żyje musi kiedyś umrzeć. Śmierć postrzegana z tej perspektywy staje się zjawiskiem ponadczasowym, wiecznym i nieuniknionym. Stosunek do śmierci ulega zmianie w czasie i przestrzeni. Stosunek do śmierci ulega zmianie w czasie i przestrzeni. Śmierć w życiu każdej ze społeczności odgrywać będzie rolę tak istotną, że dopuszcza się możliwość oceny całej społeczności poprzez jej pryzmat. Do dyskusji na ten temat zapraszamy przedstawicieli różny dyscyplin nauki: socjologów, psychologów, filozofów, historyków i archeologów.

współpraca: Katedra Archeologii Uniwersytetu Szczecińskiego
koordynatorka: dr Marta Chmiel-Chrzanowska

 

19-20 maja 2017 r.
Konferencja międzynarodowa pt. Znaczenie reformacji w dziejach Pomorza

W związku z 500-leciem reformacji zapraszamy na konferencję poświęconą roli reformacji w dziejach i kulturze Pomorza od XVI do XXI w. W ramach wydarzenia przewidziane jest też zwiedzanie Trzebiatowa, uznawanego za miejsce, w którym zapadła decyzja o przyjęciu religii reformowanej na Pomorzu.

współpraca: Fundacja Akademia Muzyki Dawnej, Uniwersytet w Greifswaldzie, Trzebiatowski Ośrodek Kultury, Parafia Ewangelicko-Augsburska w Szczecinie

koordynatorzy: dr Paweł Migdalski, Małgorzata Dąbrowska

27 maja 2017 r.
Warsztaty dla młodzieży W cieniu szachulca

Zapraszamy młodych mieszkańców Kulic i okolic na warsztaty z budowy charakterystycznych dla krajobrazu Pomorza konstrukcji ryglowych. W programie dużo dobrej zabawy, która uczy zapomnianych dziś technik.

współpraca: Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie
koordynator: dr Paweł Migdalski

3 czerwca 2017 r.
Wycieczka do Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie dla dzieci z Kulic z okazji Dnia Dziecka

koordynatorzy: Teresa Kania, Krzysztof Kania
współpraca: Rada Sołecka Kulic

10-14 czerwca 2017 r.
Spotkanie obecnych i byłych mieszkańców Nowogardu. Seminarium historyczne
z udziałem Koła Ojczyźnianego Byłych Mieszkańców Nowogardu

Od wielu lat dwór w Kulicach jest miejscem spotkań obecnych i byłych mieszkańców Nowogardu. Po kilku latach przerwy inicjatywa ta zostaje wznowiona. Program obejmuje m.in. zwiedzanie Ziemi Nowogardzkiej, otwarte seminarium historyczne, dyskusje z polskimi mieszkańcami regionu.

koordynatorki: Teresa Kania, Margrit Schlegel

 

17-18 czerwca 2017 r.
Wyprawa studyjna Siedziby biskupów pomorskich

Dwudniowa wyprawa, w trakcie której odwiedzimy najważniejsze miejsca związane z biskupstwami pomorskimi przed reformacją, jak Wolin, Kamień Pomorski, Golczewo, Karlino, Koszalin, Kołobrzeg, Lipie. W ramach projektu odbędzie się w Kulicach sesja popularno-naukowa poświęcona dziejom biskupstwa pomorskiego.

koordynator: dr Paweł Migdalski
współpraca: Fundacja Ścieżkami Pomorza

30 czerwca – 1 lipca 2017 r.
Konferencja międzynarodowa Czeskie wątki w dziejach Pomorza

22 lipca 1377 r. doszło do jedynej wizyty cesarza na terenie Księstwa Pomorskiego w okresie jego istnienia. Wówczas to na polach miasta Dobra Karol IV Luksemburski zawarł z księciem wołogoskim Warcisławem V i biskupem kamieńskim Filipem pięcioletni „pokój ziemski”. W związku z 640 rocznicą tego wydarzenia zapraszamy na konferencję podsumowującą stosunki pomorsko-czeskie na przestrzeni wieków.

koordynatorzy: dr Paweł Migdalski, Małgorzata Dąbrowska
współpraca: Gmina Dobra

początek lipca 2017
Studencki plener artystyczny

współpraca: Wydział Sztuk Wizualnych Akademii Sztuki w Szczecinie

koordynatorki: Teresa Kania, Agata Pełechaty

lipiec 2017 r.
II polsko-niemieckie warsztaty dla doktorantów

koordynator: prof. Jörg Hackmann
współpraca: Instytut Historii Uniwersytetu w Greifswaldzie

 

lipiec 2017 r.
Festiwal Sztuki, Muzyki i Tańca Lato z Muzami

Część programu Festiwalu odbędzie się w Kulicach. Informacja o programie festiwalu zostanie podana w późniejszym terminie.

koordynator: dr Sławomir Szafrański

współpraca: Nowogardzki Dom Kultury

sierpień 2017 r.
Święto Kulic

Festyn w parku połączony z prezentacją regionalnych produktów i konkursem gastronomicznym na lokalne potrawy.

koordynatorzy: Teresa Kania, dr Sławomir Szafrański

wrzesień 2017 r.

Spotkanie integracyjne pracowników US

koordynatorzy: Teresa Kania, dr Sławomir Szafrański

9 września 2017 r.
Koncert w ramach VIII Letniego Festiwalu Wędrownego Na Gotyckim Szlaku. Muzyka w zabytkach Pomorza Zachodniego

koordynator: dr Paweł Migdalski
współorganizator: Fundacja Akademia Muzyki Dawnej

23-24 września lub 30 września – 1 października 2017 r.
Wyprawa studyjna Ryglowym szlakiem

Dwudniowa wyprawa studyjna połączona z popularno-naukowymi wykładami adresowana jest dla osób zainteresowanych architekturą ryglową na Pomorzu Zachodnim. Podczas objazdu odwiedzimy najważniejsze oraz najmniej znane zabytki (jak np. pałac w Świerznie). Otwarta zostanie też w Kulicach wystawa poświęcona architekturze ryglowej.

koordynator: dr Paweł Migdalski

współpraca: Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie, Fundacja Ścieżkami Pomorza

Przedstawiony powyżej program może być uzupełniany o inne wydarzenia.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania poszczególnych punktów programu lub zmiany ich terminu.

Warsztaty Kulickie w Szczecinie – odbywać się będą w szczecińskiej Willi West-Ende systematycznie w ciągu roku akademickiego 2016/2017. Ich celem jest prezentacja i poddanie dyskusji w szerokim interdyscyplinarnym gronie projektów prac doktorskich, habilitacyjnych oraz planów publikacji naukowych.

Wykłady Kulickie w Szczecinie – planowane również na rok akademicki 2016/2017 będą miały otwarty charakter. Zapraszani będą uznani naukowcy z Polski i zagranicy. Charakter spotkań będzie multidyscyplinarny i obejmować będzie takie dziedziny, jak historia, kulturoznawstwo, filologie, politologię, socjologię, geografię, geologię etc.