Wspólne warsztaty Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych US i Zentrum für Interdisziplinäre Polenstudien Europa-Universität Viadrina w Kulicach

20-22 listopada 2018 r. odbyły się w Kulicach warsztaty w związku z prowadzonym przez dr hab. Jörga Hackmanna, prof. US projektem w ramach programu służącemu wspieraniu współpracy naukowej. Celem programu jest aktywizacja wymiany naukowców realizujących wspólne projekty badawcze. Spotkanie miało na celu prace nad wspólnym przygotowaniem wniosku projektowego przez pracowników Zentrum für Interdisziplinäre Polenstudien (ZIP) Europa-Universität Viadrina oraz zespołu prof. Hackmanna z US.

Tytuł projektu dr. hab. Jörga Hackmanna brzmi – Rozwój nauk humanistycznych nad pograniczami w regionie nad Odrą w perspektywie transnarodowej.

Projekt jest finansowany przez DAAD oraz Dziekana Wydziału Humanistycznego US.