Pomorze - nasza wspólna mała ojczyzna?
Konferencja polsko-niemiecka
2 października 2018 r.

Prowadzenie: Margrit Schlegel, Mülheim

P R O G R A M

godz. 10.00     Powitanie i wprowadzenie

                        Margrit Schlegel, Mülheim

                        Powitanie gości przez kierownika Ośrodka w Kulicach

                        dr Sławomir Szafrański, Szczecin

godz. 10.15     Kilka refleksji o tożsamości Pomorza

                          dr Paweł Migdalski, Szczecin

godz. 11.00     Kto przybył do mojego rodzinnego domu?

                          dr Ortwin Leitzke, Kaarst

godz. 11.45     Przerwa na kawę

godz. 12.15     Sąsiedztwo. Refleksje porównawcze z pogranicza

                        polsko-niemieckiego i francusko-niemieckiego

                          dr hab. Pierre- Frederic Weber, Szczecin

godz. 13.00     Obiad

godz. 13.45     Projekt Małe ojczyzny Pomorza Zachodniego – Kulice 2017-2021

                        dr Sławomir Szafrański, Szczecin

godz. 14.30     (Od)budowa tożsamości zachodniopomorskiej w okresie    

                        „odwilży” (1955-1957)

                        dr Eryk Krasucki, Szczecin

godz. 15.15     Przerwa na kawę

godz. 15.45     Dyskusja końcowa, podsumowanie konferencji

 

Konferencja tłumaczona symultanicznie

 

Finansowanie konferencji przez Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych dla Budownictwa i Rozwoju Ojczyzny na mocy uchwały niemieckiego Bundestagu