Międzynarodowy Ośrodek Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Szczecińskiego w Kulicach to przepiękna posiadłość z wielowiekową tradycją. Bogata historia miejsca jest rzeczą szczególnie godną uwagi.

94

Kulicki dwór został wybudowany około 1848 r. przez starszego brata Ottona von Bismarcka – Bernharda (1810–1893), długoletniego landrata (starosty) powiatu nowogardzkiego w stylu neoklasycystycznym. Do 1945 roku dwór należał do rodziny von Bismarcków. W okresie Polski Ludowej we dworze mieściły się biura miejscowego PGR-u, mieszkania dla jego pracowników oraz świetlica.

97

Po likwidacji PGR-ów w latach 90. XX w. teren z zabudowaniami przejął na własność Skarb Państwa. Popadający w ruinę dwór został odrestaurowany w latach 1994-1995 dzięki inicjatywie byłego właściciela majątku, Philipa von Bismarcka, ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Niemiec oraz Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Od 1995 r. odbudowany i przekształcony obiekt stał się miejscem spotkań polsko-niemieckich i jednym z ważnych ośrodków pojednania między Polską a Niemcami.

98

Do 2002 r. głównym organizatorem aktywności ośrodka była Fundacja Akademia Europejska Kulice-Külz. W 2002 r. zabytkowy park i dwór zostały przekazane na własność Uniwersytetowi Szczecińskiemu, który wspólnie z Fundacją kontynuował działalność ośrodka do 2013 r. W roku akademickim 2015/2016 Uniwersytet Szczeciński wznowił działalność ośrodka, który jest wspierany przez stowarzyszenie Akademia Kulice utworzone w 2015 r. Od 1 czerwca 2021 r. działa w Kulicach Międzynarodowy Ośrodek Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Szczecińskiego.