IMG_8007
3
_DSC8688  K15

Cele i założenia ośrodka

Ideą Ośrodka Konferencyjno-Edukacyjnego Uniwersytetu Szczecińskiego w Kulicach jest otwarcie na wymianę doświadczeń i kontakty oraz współpracę z lokalnymi, regionalnymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi, samorządami, instytucjami naukowymi, kulturalnymi i edukacyjnymi.

Podstawowe cele działalności Ośrodka Konferencyjno-Edukacyjnego Uniwersytetu Szczecińskiego w Kulicach można ująć w dwóch obszarach. Po pierwsze – jest to prowadzenie edukacji społecznej; po drugie – wymiana naukowa i transfer wiedzy.

Powyższe cele będą realizowane poprzez organizowanie: seminariów, warsztatów, szkół letnich, wycieczek edukacyjnych, konferencji, debat, wydarzeń kulturalnych, artystycznych i turystycznych dla mieszkańców i turystów z regionu oraz prowadzeniu projektów dla dzieci, młodzieży, studentów i osób dorosłych.