IMG_8007
3
_DSC8688  K15

Cele i założenia ośrodka

Do celów Międzynarodowego Ośrodka Badań Interdyscyplinarnych należą

· współpraca i wymiana naukowa z innymi szkołami wyższymi i instytucjami naukowymi, w Polsce jak i zagranicą

· wsparcie transferu wiedzy i współpracy z otoczeniem

· działalność kulturalna.

Zadania te będą realizowane poprzez

· rozwój i przeprowadzenie projektów naukowych w perspektywie współpracy interdyscyplinarnej, szczególnie, ale nie wyłącznie w ramach nauk społecznych i humanistycznych

· organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów, szkół letnich, wycieczek edukacyjnych, debat, wydarzeń kulturalnych i artystycznych.

MOBI jest otwarcie na wymianę doświadczeń i kontakty oraz współpracę z międzynarodowymi i regionalnymi, lokalnymi instytucjami naukowymi, organizacjami pozarządowymi, samorządami, kulturalnymi i edukacyjnymi.