Stowarzyszenie Akademia Kulice powstało w lipcu 2015 r. Jako organizacja pozarządowa zostało powołane do wspierania realizacji celów stawianych Ośrodkowi Konferencyjno-Edukacyjnemu Uniwersytetu Szczecińskiego w Kulicach, między innymi wskazywania kierunków działania, możliwości pozyskiwania środków oraz realizacji projektów naukowo-edukacyjnych.

94

Członkami stowarzyszenia Akademia Kulice są osoby związane z nauką, oświatą i kulturą Pomorza Zachodniego oraz pogranicza. Zainteresowane osoby zapraszamy do współpracy.

Kontakt:
Stowarzyszenie Akademia Kulice

Prezes stowarzyszenia: dr Paweł Migdalski
pmigdalski@poczta.wp.pl
Kulice 24, 72–200 Nowogard
E-mail: akademiakulice@op.pl
Tel. +48 91 444 10 87

Zarząd stowarzyszenie:
Prezes – dr Paweł Migdalski
Wiceprezes – prof. dr hab. Jörg Hackmann
Wiceprezes – dr Pierre-Frederic Weber
Sekretarz – dr Sławomir Szafrański
Skarbnik – Teresa Kania

Komisja Rewizyjna:
dr Sławomir Iwasiów
prof. dr hab. Waldemar Gos
dr hab. Małgorzata Machałek prof. US