94
img2.1
_DSC8688  K15

Międzynarodowa konferencja naukowa
"Pomorze Zachodnie w strefie Bałtyku w średniowieczu"

W dniach 18-19 stycznia br. w ośrodku w Kulicach spotkali się uczestnicy międzynarodowej konferencji naukowej Pomorze Zachodnie w strefie Bałtyku w średniowieczu/Pommern im Ostseeraum im Mittelalter zorganizowanej przez Ośrodek Konferencyjno-Edukacyjny US w Kulicach i Historisches Institut Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald przy współpracy Stowarzyszenia Akademia Kulice oraz Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych US.  Program konferencji został przygotowany przez dr Pawła Migdalskiego, historyka US, prezesa stowarzyszenia Akademia Kulic we współpracy z historykami i archeologami z Niemiec, Danii i Polski. W dwudniowej konferencji uczestniczyło ponad 50 osób. Badacze wygłosili 13 referatów obejmujących zagadnienia z okresu od wczesnego średniowiecza aż po schyłek tej epoki.

Patronat honorowy nad konferencją objął JM Rektor US prof. Edward Włodarczyk. Patronat medialny nad wydarzeniem objęli: Kurier Szczeciński i Radio Szczecin.

Konferencja była czwartym punktem programu projektu realizowanego przez Uniwersytet Szczeciński we współpracy z partnerami niemieckimi. Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w Euroregionie Pomerania).

18.01.2018 r.

19.01.2018 r.