Najnowsze informacje

  • 23 LIS 22
  II Kulickie międzynarodowe warsztaty doktoranckie

  II Kulickie międzynarodowe warsztaty doktoranckie

  W dn. 15-16 grudnia 2022 r. odbędą się drugie międzynarodowe warsztaty doktoranckie Międzynarodowego Ośrodka Badań Interdyscyplinarnych (MOBI) w Kulicach. Warsztaty te są częścią projektu Mare-Pomerania-Confinium – https://mare.usz.edu.pl/projekt/ – i są zorganizowane we współpracy z Uniwersytetem w Greifswaldzie (Instytut Historyczny i IFZO). Celem tych warsztatów jest oprócz prezentacji i dyskutowania projektów doktorskich wymiana doświadczeń między doktorantami.

  • 21 LIS 22
  Międzynarodowa konferencja „Stosunek do multikulturowego dziedzictwa terenów pograniczy nadbałtyckich w XIX i w XX w.” 24-26.11.2022

  Międzynarodowa konferencja „Stosunek do multikulturowego dziedzictwa terenów pograniczy nadbałtyckich w XIX i w XX w.” 24-26.11.2022

  Polskie ziemie zachodnie stanowią niezwykłe laboratorium, w którym obserwować można ewolucję stosunku do dziedzictwa kulturowego przejętego wraz z obszarem, na którym zamieszkiwała dotąd ludność obca kulturowo i językowo. Terenów, które zmieniały przynależność polityczną, a często też i etniczną można w dziejach ostatnich 200 lat w rejonie Morza Bałtyckiego wynaleźć kilka, m.in. Pomorze, Szlezwik, Prusy Wschodnie,

  • 16 LIS 22
  Zaproszenie na wykład dla uczniów

  Zaproszenie na wykład dla uczniów

    Szanowni Państwo, w ramach projektu INT 198 „Mare-Pomerania-Confinium” realizowanego przez Instytut Historyczny Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Miasto Schwedt/Oder w dworku rodziny von Bismarck w Kulicach pod Nowogardem, który jest obecnie siedzibą Międzynarodowego Ośrodka Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Szczecińskiego, w dniach między 13.12.2022 r. a 19.02.2023 r. będzie gościła wystawa „Historyczne mapy Pomorza”, która została przygotowana przez Muzeum

  • 17 PAŹ 22
  Międzynarodowa konferencja „Biskupi w strefie bałtyckiej w XII-XVI w. Między duszpasterstwem a pragnieniem władzy”

  Międzynarodowa konferencja „Biskupi w strefie bałtyckiej w XII-XVI w. Między duszpasterstwem a pragnieniem władzy”

  Kulice (Międzynarodowy Ośrodek Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Szczecińskiego 20.-22.10.2022 W 1. poł. XVI w. pomorski kronikarz Tomasz Kantzow (ok. 1505-1542) napisał przy okazji zastąpienia biskupa kamieńskiego Wilhelma (1244-1251) przez przedstawiciela rodu hrabiowskiego z Turyngii, Hermana von Gleichena (1255-1288/1289): Zaś wkrótce zobaczymy, kiedy biskupstwo dzięki szczodrości książąt i innych pobożnych chrześcijan wzrosło, jak biskupi z czasem podjęli