• 20 LUT 23
  Zaproszenie na otwarcie Sali Muzealnej i konferencję kończącą projekt INT161

  Zaproszenie na otwarcie Sali Muzealnej i konferencję kończącą projekt INT161

  prof. dr hab. Waldemar Tarczyński

  Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego

  oraz prof. Jörg Hackmann Dyrektor Międzynarodowego Ośrodka Badań Interdyscyplinarnych w Kulicach

  maja zaszczyt zaprosić na

  uroczyste otwarcie Sali Muzealnej w Międzynarodowym Ośrodku Badań Interdyscyplinarnych w Kulicach w ramach konferencji kończącej zakończenie projektu INT161

  uroczystość odbędzie się 01 marca 2023 godz. 11.30

  w budynku Międzynarodowego Ośrodka Badań Interdyscyplinarnych w Kulicach

  Prosimy do potwierdzenie uczestnictwa do dnia 24.02.2023 r.

  Na adres mailowy mobi@usz.edu.pl

  Program konferencji:

  11.00- 11.30

  Uroczyste powitanie gości przez Prorektora ds. Nauki i dyrektora MOBI (kierownik projektu INT161)

  oraz otwarcie Sali Muzealnej

  11.30-12.30 Panel o współpracy transgranicznej

  11.30 – 11.45 prof. J. Hackmann, dyrektor MOBI:
  Kulice i MOBI na mapie intelektualnej pogranicza polsko-niemieckiego

  11.45 – 12.00 Anett Wagner, przedstawiciel miasta Schwedt/Oder jako partner projektu INT161 i INT198: Regionalgeschichte als Schnittmenge für deutsch-polnische Informations-, Kommunikations- und Forschungsräume

  12.00-12.15 dr Paweł Migdalski, Instytut Historyczny US, kierownik projektu INT198:
  Pokłosie i perspektywy projektu „Mare-Pomerania-Confonium”

  12.15 – 12.30 dr Norbert Obrycki, pełnomocnik Rektora US ds. współpracy transgranicznej, lokalnej i regionalnej: „Katedra UNESCO na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społecznego – nowy wymiar współpracy międzynarodowej US”

  12.30- 13.00 Prezentacja dwóch filmów zrealizowanych w ramach projektu INT161

  12.30 -12.45 Śladami Żydów na Pomorzu – Szczecin i Nowogard

  12.45 -13.00 Natura i architektura Pomorza na przykładzie dworów i parków w Kulicach i Małkocinie.

  13.00-13.30

  Przerwa kawowa

  13.30-14.30 Panel o muzeach US

  13.30 – 13.45 dr Robert Woziński, przedstawiciel Muzeum Geologicznego:
  „Zbiory, ekspozycje oraz programy edukacyjne realizowane w Muzeum Geologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego”

  13.45 – 14.00 prof. Jerzy Eider: „Muzeum Olimpizmu”

  14.00 – 14.15 Pełnomocniczka Rektora ds. powstania Muzeum Kulmów, mgr Elżbieta Nowak: „Popularyzacja uczelnianych zbiorów muzealnych na podstawie Wirtualnego Muzeum Joanny i Jana Kulmów przy Uniwersytecie Szczecińskim”

  14.15 – 14.30 dyskusja (prowadzi prof. Jörg Hackmann)

  14.30  zakończenie oficjalnej części, poczęstunek

 • Kim jesteśmy?

  Międzynarodowy Ośrodek Badań Interdyscyplinarnych (MOBI) Uniwersytetu Szczecińskiego usytuowany jest we wsi Kulice, na terenie gminy Nowogard, w odległości ok. 70 km od Szczecina.
  Czytaj więcej
 • Misja

  MOBI zajmuje się wymianą naukową, transferem wiedzy oraz edukacją społeczną na pograniczu polsko-niemieckim oraz w szerszym kontekście międzynarodowym, szczególnie w regionie Bałtyku.
  Czytaj więcej
 • Cele

  MOBI prowadzi interdyscyplinarne projekty naukowy i organizuje konferencje, warsztaty, szkoły letnie, debat oraz wydarzenia kulturalne i artystyczne.
  Czytaj więcej