• 17 KW. 23
  Współpraca MOBI z Wydziałem Architektury ZUT

  Współpraca MOBI z Wydziałem Architektury ZUT

  12 kwietnia br. w Rektoracie US odbyło się podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Uniwersytetem Szczecińskim a Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym dotyczącego współpracy Międzynarodowego Ośrodka Badań Interdyscyplinarnych w Kulicach z Wydziałem Architektury ZUT.

   

  W spotkaniu ze strony Uniwersytetu Szczecińskiego uczestniczyli: prof. dr hab. Waldemar Tarczyński – Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego, prof. dr hab. Andrzej Skrendo – Prorektor ds. Nauki US, dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. US – Prorektor ds. Organizacji US, prof. Jörg Hackmann, Dyrektor Międzynarodowego Ośrodka Badań Interdyscyplinarnych w Kulicach, natomiast ze strony Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego: dr hab. inż. arch. Grzegorz Wojtkun prof. ZUT – Dziekan Wydziału Architektury, dr hab. inż. arch. Adam Zwoliński prof. ZUT – Prodziekan ds. organizacji i rozwoju Wydziału Architektury, dr inż. arch. Olga Gazińska – pracownik Katedry Urbanistyki i Planowania Przestrzennego, a także Tomasz Wolender – Wojewódzki Konserwator Zabytków oraz studenci Wydziału Architektury ZUT.

  „Współpraca pomiędzy Uniwersytetem Szczecińskim i Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym rozwija się już od wielu lat, dlatego tym bardziej cieszę się, że teraz ma ona charakter techniczny i bardzo praktyczny. Doświadczenie i umiejętności pracowników ZUT-u, a także pasja studentów pozwalają sprostać potrzebom naszej Uczelni, ale także innym szczecińskim zabytkowym budynkom. Mam nadzieję, że nasza współpraca pozwoli się stworzyć w naszym województwie nową jakość, ponieważ ośrodek MOBI jest wyjątkowy nie tylko w Uniwersytecie, ale także w Europie” – powiedział Rektor US.

  W momencie przejmowania dawnego zespołu dworskiego w Kulicach przez Uniwersytet Szczeciński w 2002 r. z zabudowań gospodarczych pozostała jedynie duża stodoła obok wjazdu od strony wsi, która została wybudowana pod koniec XIX wieku. Budynek jeszcze 15 lat temu był użytkowany, jednak obecnie ze względu na znaczne uszkodzenia konstrukcji i ogólny zły stan techniczny budynek musi być natychmiast rozebrany. W przeciwieństwie do dworu i parku, stodoła nie jest wpisana na listę zabytków, więc nie było już realnych szans na pozyskanie środków, aby obiekt zachować w obecnym stanie. Należy zauważyć, ze względu na swoją kubaturę (ok. 500m2 powierzchni i 11 m wysokości) stodoła odgrywa istotną rolę w strukturze przestrzennej nie tylko zespołu dworskiego, ale i całej wsi.

  W związku z zaistniałą sytuacją, na wniosek władz Uczelni wpierw Wojewódzki Konserwator Zabytków decyzją numer 804/2022 z dnia 18.05.2022 r. wydał pozwolenie na prowadzenie prac rozbiórkowych, ponieważ przedmiotowy obiekt – stodoła nie jest objęty wpisany do rejestru zabytków. Następnie Starosta Goleniowski wydał decyzję nr 725/2022 r. z dnia 10.10.2022 pozwalającą na rozbiórkę stodoły.
  Pomysł zorganizowania warsztatów zaproponował dyrektor ośrodka prof. Joerg Hackman. Ze względu na fatalny stan obiektu wydarzenie musiało odbyć się natychmiast jeszcze przed rozbiórką, aby uczestnicy warsztatów mogli zobaczyć oryginalny układ zabudowań.

  „Uważam, że nasza współpraca powinna nie ograniczać się tylko do studentów, ale także nas, naukowców, co będzie owocować coraz większymi wspólnymi osiągnięciami. To, co Uniwersytet Szczeciński może wnieść do nauki to humanizm, a Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny umiejętności techniczne, połączenie tych wartości świadczy o interdyscyplinarności nauki, co obecnie jest ogromnie istotne. Odnośnie prezentowanej dziś koncepcji, ta przestrzeń architektoniczna powinna być wyjątkowo użyteczna, ale i zachowująca wartości, które były ważne dla naszych poprzedników” – powiedział Dziekan Wydziału Architektury ZUT.

  Celem warsztatów skierowanych głównie do studentów architektury, historii sztuki i kierunków pokrewnych było zebranie na miejscu pomysłów na to, jak przestrzeń, która wkrótce będzie pusta, może zostać architektonicznie ponownie wypełniona i wykorzystana.
  Na zaproszenie zareagowali studenci Wydziału Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie pod opieką merytoryczną Pani doktor Olgi Gazińskiej oraz studenci historii sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

  „Zarządzanie uczelnią to nie tylko wypełnianie obowiązków bieżących, ale przede wszystkim tworzenie wizji, strategii i myślenie o tym, w jaki sposób inwestować w uczelnię, tak aby się rozwijała, aby ten posiadany kapitał owocował i procentował w przyszłości. Myślenie o rozwoju ośrodka w Kulicach wpisuje się właśnie w taką koncepcję zarządzania uczelnią. Ten remont stodoły to tylko element większej koncepcji, w której chcielibyśmy, aby ten ośrodek stał się, a przecież już się staje, miejscem międzynarodowej debaty naukowej” – powiedział Prorektor ds. Nauki US.

  Wynikiem warsztatów studenckich, które odbyły się w dniach 8-9 lutego 2023 br. jest koncepcja zagospodarowania terenu po rozbiórce historycznej stodoły w ramach zespołu dworsko-parkowego w Kulicach. Projekt zakłada stworzenie budynku w miejscu dawnej stodoły, który ma funkcjonalnie uzupełnić istniejące obiekty i założenia. Proponowana koncepcja ma na celu zachowanie dotychczasowego układu przestrzennego zespołu dworskiego w Kulicach. Wielofunkcyjność nowej zabudowy realizować się będzie poprzez stworzenie przestrzeni konferencyjnej, turystycznej, przeznaczonej również do użytku publicznego. Budynek uzupełniać będzie założenie dworskie, bezpośrednio związane z bogatą historią Pomorza. Były dwór rodziny von Bismarck od transformacji do dziś pełni rolę centrum uniwersyteckiego ze szczególnym uwzględnieniem współpracy polsko-niemieckiej.

  Celem listu intencyjnego jest stała współpraca mająca na celu podniesienie atrakcyjności przestrzeni urbanistyczno-architektonicznych MOBI US obejmująca w szczególności:

  1. wykonywanie przez studentów WA ZUT analiz i opracowań projektowych na rzecz podniesienia atrakcyjności urbanistyczno – architektonicznej MOBI US,
  2. prowadzenie działań inicjujących i wspierających prace badawcze w zakresie: architektury, urbanistyki, ochrony zabytków i dzieł sztuki,
  3. organizowanie wydarzeń promujących architekturę i sztukę w przestrzeni MOBI US,
  4. prowadzenie stałej współpracy w zakresie organizacji warsztatów studenckich w MOBI US z udziałem studentów WA ZUT,
  5. organizowanie wspólnie innych wydarzeń MOBI US z udziałem studentów WA ZUT.

   

  Projekt adaptacji stodoły

   

  źródło: https://usz.edu.pl/wspolpraca-us-z-wydzialem-architektury-zut/

 • Kim jesteśmy?

  Międzynarodowy Ośrodek Badań Interdyscyplinarnych (MOBI) Uniwersytetu Szczecińskiego usytuowany jest we wsi Kulice, na terenie gminy Nowogard, w odległości ok. 70 km od Szczecina.
  Czytaj więcej
 • Misja

  MOBI zajmuje się wymianą naukową, transferem wiedzy oraz edukacją społeczną na pograniczu polsko-niemieckim oraz w szerszym kontekście międzynarodowym, szczególnie w regionie Bałtyku.
  Czytaj więcej
 • Cele

  MOBI prowadzi interdyscyplinarne projekty naukowy i organizuje konferencje, warsztaty, szkoły letnie, debat oraz wydarzenia kulturalne i artystyczne.
  Czytaj więcej