• 19 MAJA 22
  Międzynarodowa konferencja w ramach projektu INT198 „Stan i perspektywy historiografii regionu Bałtyku”

  Międzynarodowa konferencja w ramach projektu INT198 „Stan i perspektywy historiografii regionu Bałtyku”

  Historiography of the Baltic Sea Region. Current State and Further Perspectives

  Annual Conference of the International Center for Interdisciplinary Studies of Szczecin University in Kulice, Poland

  Konferencja międzynarodowa „Stan i perspektywy historiografii regionu Bałtyku”

  Konferencja Roczna Międzynarodowego Ośrodka Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Szczecińskiego, Kulice

   

  19.–20.5. 2022

   

  Program

  19.5.2022

  16.00       Welcome and Introduction / Powitanie i Wprowadzenie
  Jörg Hackmann, Paweł Migdalski, Szczecin

  16.30       The North-Western Slavs in Polish, German and Danish Historiography until the mid-20th century. A contribution to the historiographical image of the Baltic historical region. Słowiańszczyzna północno-zachodnia w polskiej, niemieckiej i duńskiej historiografii do połowy XX w. Przyczynek do dziejów obrazu historiograficznego nadbałtyckiej krainy historycznej
  Paweł Migdalski, Szczecin

  17.15       Tourism on the Baltic rim, 1800-1990 / Turystyka w regionach morza Baltyckiego
  Jan-Hinnerk Antons, HSU, Hamburg

   

  19.00       Dinner / Kolacja

   

  20.5.2022

  10.00       Europa litterata. Szymon Starowolski – Johann Moller – Benjamin Potzerne
  Agnieszka Borysowska, Szczecin

   

   

   

  10.45        Of Culture Bearers and Conquerors: The Reception and Interpretation of the Medieval Eastern Settlement in Wagrien (18th to 19th Centuries) / O Kultuträgerach i zdobywcach. Recepcja I interpretacja kolonizacji średniowiecznej w Wagrii (XVIII-XIX w.)
  Stefan Brenner, Kiel

  11.30       Break / Przerwa

  11.45       Immigration to the Baltic and especially to Northern Europe during the Medieval Ages and the Early Modern Era – Demography and Integration / Imigracja w region Bałtyku, szczególnie do Europy Północnej w średniowieczy i epoce wczesno-nowożytnej – demografia i integracja
  Jens Olesen, Greifswald

  12.30       The Hidden Entanglements of Doing Baltic Historiography in the Cold War / Ukryte powiązania w napisaniu historigrafii baltyckiej podczas zimnej wojny
  Jörg Hackmann, Szczecin

  13.30       Lunch / Obiad

  15.00        Roundtable: Writing the history of the Baltic Sea Region. National perspectives and transnational challenges / Napisać historię regionu Bałtyku. Perspektywy narodowe I wyzwania transnarodowe
  with / z :
  Karsten Brüggemann, Tallinn
  Bogusław Dybas, Toruń
  Jan Hecker-Stampehl, Köln
  Jüri Kivimäe, U Toronto / Tallinn
  Kerstin Petermann, Stralsund

  16.30        conclusions / podsumowanie

   

  ZOOM- https://zoom.us/j/96332708457?pwd=SWNhUzVXeEZvYlpvLzFNMEp1UEYxdz09

   

   

  Languages: English and Polish with simultaneous translation / Języki: polski i angielski z tłumaczeniem symultanicznym

 • Kim jesteśmy?

  Międzynarodowy Ośrodek Badań Interdyscyplinarnych (MOBI) Uniwersytetu Szczecińskiego usytuowany jest we wsi Kulice, na terenie gminy Nowogard, w odległości ok. 70 km od Szczecina.
  Czytaj więcej
 • Misja

  MOBI zajmuje się wymianą naukową, transferem wiedzy oraz edukacją społeczną na pograniczu polsko-niemieckim oraz w szerszym kontekście międzynarodowym, szczególnie w regionie Bałtyku.
  Czytaj więcej
 • Cele

  MOBI prowadzi interdyscyplinarne projekty naukowy i organizuje konferencje, warsztaty, szkoły letnie, debat oraz wydarzenia kulturalne i artystyczne.
  Czytaj więcej