Prezentacja projektu "Odkrywanie wspólnego dziedzictwa kulturowego poprzez poznawanie historii regionu – propagowanie wiedzy, wymiana doświadczeń, aktywizowanie mieszkańców pogranicza i podnoszenie atrakcyjności turystycznej" w Schwedt

W dniu 27 listopada 2018 r. w Muzeum Miejskim w Schwedt odbyła się prezentacja projektu Odkrywanie wspólnego dziedzictwa kulturowego poprzez poznawanie historii regionu – propagowanie wiedzy, wymiana doświadczeń, aktywizowanie mieszkańców pogranicza i podnoszenie atrakcyjności turystycznej, który został opracowany przez miasto Schwedt (partner wiodący) i Uniwersytet Szczeciński, Zespół Dworsko-Parkowy w Kulicach (partner projektu). W spotkaniu uczestniczyli: zastępczyni burmistrza miasta Schwedt p. Annekathrin Hoppe, Prorektor ds. Kształcenia Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dr hab. Jacek Styszyński, autorzy projektu p. Daniela Müller (kierownik projektu, miasto Schwedt) i Anke Grodon (dyrektor Muzeum w Schwedt) oraz p. Małgorzata Dąbrowska i dr Sławomir Szafrański (US Kulice). Po prezentacji multimedialnej uczestnicy spotkania zapoznali się z planowanym zakresem prac w ramach projektu na terenie oddziału muzeum obejmującego synagogę, łaźnię i dom mieszkalny,  które przed wojną należały do mniejszości żydowskiej. W/w projekt – nr INT161 – został złożony we Wspólnym Sekretariacie Euroregionu Pomerania w osi priorytetowej Natura i kultura. Realizacja projektu jest przewidziana  na okres 06.2019 – 06.2021.