• 07 MAR 23
  Konferencja kończąca projekt INT161 i otwarcie Sali Muzealnej w Kulicach

  Konferencja kończąca projekt INT161 i otwarcie Sali Muzealnej w Kulicach

  1 marca br. odbyła się konferencja kończąca projekt INT161 „Odkrywanie wspólnego dziedzictwa kulturowego poprzez poznawanie historii regionu” oraz uroczyste otwarcie Sali Muzealnej w Międzynarodowym Ośrodku Badań Interdyscyplinarnych  (MOBI) w Kulicach.

  Uczestników spotkania w imieniu swoim oraz całego Kolegium Rektorskiego powitał prof. dr hab. Andrzej Skrendo, Prorektor ds. Nauki oraz dyrektor MOBI prof. Jörg Hackmann. Wydarzenie było połączone z inauguracją działalności Sali Muzealnej w Międzynarodowym Ośrodku Badań Interdyscyplinarnych w Kulicach. W konferencji udział wzięli Dziekani i Dyrektorzy Instytutów Uniwersytetu Szczecińskiego, przedstawiciele rodziny von Bismarcków, regionaliści oraz mieszkańcy.

  Profesor Skrendo kierując swoje słowa do zgromadzonych podziękował także Dyrektorowi MOBI za ostatnie dwa lata pracy i wiele inicjatyw organizacyjnych, formalno-prawnych i finansowych, dzięki którym Kulice rozkwitają i stają się wizytówką Uniwersytetu Szczecińskiego.

  „Dzisiejsza konferencja kończy projekt „Odkrywanie wspólnego dziedzictwa kulturowego poprzez poznawanie historii regionu” i to jest niezwykle dobry tytuł, nie tylko tego projektu, ale dla całości zadań, które stoją przed Uniwersytetem Szczecińskim i Międzynarodowym Ośrodkiem Badań Interdyscyplinarnych w Kulicach. Rzeczywiście chcemy odkrywać wspólne dziedzictwo kulturowe, polsko-niemieckie i europejskie, a najlepszą do tego drogą jest poznawanie historii. Skomplikowanej, często bolesnej, ale historii, która nas łączy i zachęca nas do tego, aby dokonywać jak najdalej idących wysiłków na temat wspólnej przyszłości” – powiedział Prorektor ds. Nauki.

  Panel dotyczący zagadnień współpracy transgranicznej rozpoczął dyrektor MOBI prezentując temat „Kulice i MOBI na mapie intelektualnej pogranicza polsko-niemieckiego”. Profesor przedstawił historię budynku usytuowanego we wsi Kulice, na terenie gminy Nowogard, w odległości ok. 70 km od Szczecina. Ośrodek mieści się we wnętrzach zabytkowego dworu Bismarcków, przekazanego w 2002 roku Uniwersytetowi Szczecińskiemu.

  Następnie Pani Anett Wagner, przedstawicielka miasta Schwedt/Oder, będącego partnerem projektu INT161 i INT198 pokazała w formie prezentacji temat „Regionalgeschichte als Schnittmenge für deutsch-polnische Informations-, Kommunikations- und Forschungsräume”. Dzięki tłumaczeniu symultanicznemu goście mogli wysłuchać w jaki sposób był realizowany projekt dotyczący zachowania miejsc pamięci regionu.

  Dr Paweł Migdalski, adiunkt Instytutu Historycznego US i kierownik projektu INT198 przedstawił prezentację „Pokłosie i perspektywy projektu „Mare-Pomerania-Confonium”. Projekt INT 198 „Morze – Pomorze – Pogranicze – miejscem polsko-niemieckiego dialogu. Transgraniczna sieć współpracy w nauce i edukacji historycznej Nadodrza i strefy bałtyckiej. / Das Meer – Pommern – die Grenzregion als Orte des deutsch-polnischen Dialogs. Projekt realizowany był w latach 2021–2022 przez Uniwersytet Szczeciński, Muzeum w Schwedt, Katedrę Zabytkoznawstwa Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz przez partnerów stowarzyszonych: Instytut Historii Uniwersytetu w Greifswaldzie, Pommersches Landesmuseum i Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie.

  Zakończenie pierwszego panelu stanowił wykład dr. Norberta Obryckiego, pełnomocnika Rektora US ds. współpracy terytorialnej pt. „Katedra UNESCO na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społecznego – nowy wymiar współpracy międzynarodowej US”. 18 listopada 2022 r. miało miejsce symboliczne odsłonięcie tablicy i inauguracja prac katedry UNESCO na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społecznego przy Szkole Doktorskiej US, tym samym Uniwersytet Szczeciński dołączył do prestiżowego grona uczelni, które tworzą Sieci Katedr UNESCO i mierzą się z najważniejszymi problemami współczesnego świata.

  Po części panelowej nastąpiła prezentacja dwóch filmów w reżyserii Małgorzaty Frymus zrealizowanych w ramach projektu INT161:

  • Śladami Żydów na Pomorzu – Szczecin i Nowogard,
  • Natura i architektura Pomorza na przykładzie dworów i parków w Kulicach i Małkocinie.

  Drugą część konferencji stanowił panel dotyczący muzeów funkcjonujących w Uniwersytecie Szczecińskim.

  Dr Robert Woziński z Instytutu Nauk o Morzu i Środowisku, kierownik Muzeum Geologicznego zaprezentował „Zbiory, ekspozycje oraz programy edukacyjne realizowane w Muzeum Geologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego”. Muzeum działa w Centrum Dydaktyczno-Badawczym Nauk Przyrodniczych, przy ul. Mickiewicza 16a.

  Dr hab. Jerzy Eider, prof. US, dyrektor Muzeum Olimpizmu i inicjator jego powstania, wieloletni dziekan Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia przedstawił prezentację zatytułowaną „Muzeum Olimpizmu”. Uroczyste otwarcie Muzeum Olimpizmu odbyło się 29 listopada 2022 r. i jest uhonorowaniem naszych absolwentów, którzy studiowali na Uniwersytecie Szczecińskim, a wcześniej w Wyższej Szkole Pedagogicznej. Na dziś, naszą uczelnię ukończyło 32 absolwentów, w tym 20 olimpijczyków, 4 paraolimpijczyków, 6 trenerów, 2 fizjoterapeutów i 1 sędzia. Uroczyste otwarcie muzeum odbyło się 29 listopada 2022 r. Muzeum jest zlokalizowane przy al. Piastów 40b, blok 6.

  Mgr Elżbieta Nowak -pełnomocniczka Rektora ds. organizacji Muzeum Joanny i Jana Kulmów przy Uniwersytecie Szczecińskim przedstawiła temat: „Popularyzacja uczelnianych zbiorów muzealnych na podstawie Wirtualnego Muzeum Joanny i Jana Kulmów przy Uniwersytecie Szczecińskim”. Muzeum wirtualne udostępnia zbiory (obrazy, pamiątki, nagrody, dokumenty) znajdujące się w Sali Joanny i Jana Kulmów (wcześniej – Sala Strumiańska) w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego oraz promuje życie i twórczość Joanny Kulmowej – doktora honoris causa US, honorowej obywatelki miasta Szczecin oraz Jej męża – Jana Kulmy.

  Po części panelowej nastąpiło uroczyste otwarcie Sali Muzealnej Międzynarodowego Ośrodka Badań Interdyscyplinarnych mieszczącej się w dawnym dworze w Kulicach. Ideą powstania sali jest pokazanie historii tego miejsca, historii dworu i rodziny Bismarcków oraz dzieje miejsca przed i po II Wojnie Światowej, poprzez zachowane eksponaty i tablice informacyjne.

  źródło: usz.edu.pl https://usz.edu.pl/podsumowanie-konferencji-w-kulicach/

 • Kim jesteśmy?

  Międzynarodowy Ośrodek Badań Interdyscyplinarnych (MOBI) Uniwersytetu Szczecińskiego usytuowany jest we wsi Kulice, na terenie gminy Nowogard, w odległości ok. 70 km od Szczecina.
  Czytaj więcej
 • Misja

  MOBI zajmuje się wymianą naukową, transferem wiedzy oraz edukacją społeczną na pograniczu polsko-niemieckim oraz w szerszym kontekście międzynarodowym, szczególnie w regionie Bałtyku.
  Czytaj więcej
 • Cele

  MOBI prowadzi interdyscyplinarne projekty naukowy i organizuje konferencje, warsztaty, szkoły letnie, debat oraz wydarzenia kulturalne i artystyczne.
  Czytaj więcej