Ośrodek Konferencyjno-Edukacyjny

Uniwersytetu Szczecińskiego

Kulice
Ku przyszłości

Inauguracja ośrodka US
11 marca 2016 r.

Akademia rodzica
i nauczyciela

Zapraszamy na całodniowe
warsztaty dla rodziców
i nauczycieli

Najnowsze informacje

  • 08 LIP 19

  Akademia Sztuki w Kulicach

  W dniach 22-27 lipca br. po raz trzeci odbyły się w Kulicach warsztaty muzyczno- wokalne studentów Akademii Sztuki w Szczecinie pod kierunkiem pedagogów: prof. dr hab. H. Januszewskiej- Stańczyk, dr hab. E. Filipowicz-  Kosińskiej, dr hab. J. Ścibora i dr H. Zubanovich. Na zakończenie uczestnicy warsztatów zorganizowali dwa koncerty: w dniu 26  lipca w kościele

  • 05 KWI 19
  Dofinansowanie ze środków Interreg V A

  Dofinansowanie ze środków Interreg V A

  Informujemy, że projekt V A MV/BB/PL „Odkrywanie wspólnego dziedzictwa kulturowego poprzez poznawanie historii regionu – propagowanie wiedzy, wymiana doświadczeń, aktywizowanie mieszkańców pogranicza i podnoszenie atrakcyjności turystycznej” przygotowany wspólnie przez Miasto Schwedt (Muzeum w Schwedt) i Uniwersytet Szczeciński (Zespół Dworsko-Parkowy w Kulicach) decyzją Komitetu Monitorującego Euroregionu Pomerania otrzymał dostał dofinansowanie ze środków Interreg V A oś